(1)
Compte-Pujol, M.; Feixas-Sibila, C.; Cuenca-Fontbona, J. La Gestió De La Comunicació a Les Universitats Catalanes. Una anàlisi Des De La Perspectiva De Les Relacions Públiques. Comunicació 2023, 40, 101-119.