(1)
Caballero Molina, J. J.; Sanz Aznar, J. Dimensió Cognitiva Del Tall cinematogràfic. Comunicació 2021, 38, 93-107.