(1)
Camps Durban, E. Història De La Premsa Alternativa De Catalunya: Una Proposta cronològica I tipològica. Comunicació 2021, 38, 51-70.