(1)
Fondevila-Gascón, J.-F.; Polo-López, M.; Vilajoana-Alejandre, S.; Miotto, G. Noves Narratives publicitàries Televisives: La Interactivitat I La mètrica En l’HbbTV. Comunicació 2020, 37, 77-92.