(1)
Moreno Cazalla, L.; Pedrero Esteban, L. M. La Transformació Digital De La ràdio Musical: El Cas De Máxima / LOS40 Dance. Comunicació 2020, 37, 75-94.