(1)
Alves, K.; Díaz Noci, J. Informatius De Televisió I audiència Activa: Estudi De Cas De TV3-Televisió De Catalunya. Comunicació 2019, 36, 9-29.