(1)
Coromina, Òscar; Casacuberta, D.; Giménez i Renom, I. La Batalla Del Born. Relat polític I estratègies De Posició ideològica a Twitter. Comunicació 2018, 35, 25-44.