(1)
Royo Campo, A. La Premsa a La Demarcació De Lleida (1898-1939): Dinamisme Temporal, Models De Periodicitat I Implantació Territorial. Comunicació 2017, 34, 93-117.