(1)
Gifreu, J. La Batalla Per La BBC. Aproximació Al Debat polític Sobre El Servei Públic De Radiodifusió Al Regne Unit (2014-2016). Comunicació 2017, 34, 9-26.