(1)
Martínez Figuerola, T.; Cubeles Bonet, X.; Pagès, M. Pioners De l’animació Audiovisual De La Postguerra a Catalunya. Comunicació 2016, 33, 53-74.