(1)
Ponsa Herrera, F. Anàlisi De La influència Dels <i>think tanks</i> Interns Dels Partits polítics Catalans a través De La presència mediàtica. Comunicació 2016, 33, 27-51.