(1)
Redondo García, M.; Campos-Domínguez, E. Implicacions ètiques De l’infoentreteniment Televisiu. Comunicació 2015, 32, 73-89.