[1]
Larrègola i Bonastre, G. 2003. Televisió d’alta definició (1968-1993). Assoliments, contradiccions i decepcions d’una innovació tecnològica. Repercussions en l’ecosistema comunicatiu. Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi. 8, (Jan. 2003), 123–135.