[1]
Murciano Martínez, M. 2003. Les polítiques públiques d comunicació a Europa. Una anàlisi des de la perspectiva dels macroespais regionals. Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi. 8, (Jan. 2003), 243–259.