[1]
Berrio, J. 2011. Per a una teoria de la comunicació fonamentada sociològicament (DOI: 10.2436/20.3008.01.87). Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi. 28, 2 (Dec. 2011), 109.