[1]
Canosa Farran, F. 2007. El Somni d’una societat i d’un periodisme. La televisió de paper (1931- 1936). Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi. 21, (Feb. 2007), 83–92.