[1]
Larrègola i Bonastre, G. 2001. Quan els programes de televisió són estimulants. INPUT’99, la conferència mundial de televisió pública. Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi. 12, (Mar. 2001), 147–154.