[1]
Guerrero-Solé, F. 2010. La Transformació del sistema televisiu a la Rússia postsoviètica : vint anys de lluita per l’hegemonia mediàtica. Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi. 27, (Dec. 2010), 43–61.