[1]
Guimerà i Orts, J. Àngel 2004. La descripció de l’objecte d’estudi a la recerca sobre comunicació local a Catalunya (1978-2002): aportacions i limitacions. Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi. 18, (Mar. 2004), 107–116.