[1]
Callejo, J. and Fernández, C. 2022. <i>Blockchain</i>: la recomposició d’enllaços entre periodisme i audiència. Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi. 39, 1 (May 2022), 81–100.