[1]
Alves, K. and Díaz Noci, J. 2019. Informatius de televisió i audiència activa: estudi de cas de TV3-Televisió de Catalunya. Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi. 36, 1 (May 2019), 9–29.