[1]
Gifreu, J. 2017. La batalla per la BBC. Aproximació al debat polític sobre el servei públic de radiodifusió al Regne Unit (2014-2016). Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi. 34, 1 (May 2017), 9–26.