Trapero Gallart, J., Masegosa Egea, A., Suñer Céspedes, M., & Matallín Nuñez, A. (2023). Disseny i construcció d’un sistema d’autoregulació d’una casa domòtica mitjançant el registre d’empremtes dactilars amb Arduino. Revista De Tecnologia, (11), 66–67. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RTEC/article/view/150647