Redacció Revista. (2023). Presentació. Revista De Tecnologia, (11), 65. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RTEC/article/view/150646