Rodríguez Rubio, C. Z. Y. (2022). Creació de sistemes automàtics anti COVID-19. Revista De Tecnologia, (10), 35–37. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RTEC/article/view/150086