A. Lee (traducció d’Aina Barceló Cuerda), E. (2022). Estem perdent el control?. Revista De Tecnologia, (10), 26–29. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RTEC/article/view/150082