Fernández Gutiérrez, D., Carrillo Messa, D., & Blasco Miguel, J. (2021). L’edifici de cohabitatge Cirerers, un exercici d’ecologia comunitària. Revista De Tecnologia, (9), 30–44. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RTEC/article/view/149316