(1)
Redacció Revista. Presentació. Rev. tecnol. 2023, 65.