(1)
Abelló, A.; Bilalli, B. Gestió De Dades Massives. Rev. tecnol. 2023, 4-10.