(1)
A. Lee (traducció d’Aina Barceló Cuerda), E. Estem Perdent El Control?. Rev. tecnol. 2022, 26-29.