(1)
Fernández Gutiérrez, D.; Carrillo Messa, D.; Blasco Miguel, J. L’edifici De Cohabitatge Cirerers, Un Exercici d’ecologia comunitària. Rev. tecnol. 2021, 30-44.