, Psicòloga. Especialitzada en educació infantil, orientació familiar, assessorament i formació del professorat.