Saballs Teixidó, J. “"Aprendre a Aprendre" a l’escola I a l’institut. Desenvolupament De La competència d’‘aprendre a Aprendre’ a l’educació obligatòria”. Revista Catalana De Pedagogia, vol. 7, Jan. 2012, pp. 137-62, https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71648.001.