Teixidó i Planas, M. “Pennac, Daniel. <i>Chagrin d’École</i>. París: Gallimard, 2007. [<i>Mal d’Escola</I>. Barcelona: Empúries, 2008]”. Revista Catalana De Pedagogia, vol. 7, Jan. 2012, pp. 606-10, https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71969.001.