de la Fuente Castelló, R. M. “Una Ciutat inteŀligent Per a Un món més Sostenible: Transformació Educativa Des De La pràctica a l’aula”. Revista Catalana De Pedagogia, vol. 23, no. 1, May 2023, pp. 44-62, doi:10.2436/20.3007.01.187.