Buisan, L., and M. Tesouro. “Motius Pels Quals Els Immigrants Aprenen Una Segona Llengua: El Català”. Revista Catalana De Pedagogia, vol. 8, Nov. 2015, pp. 81-90, https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/139260.