[1]
M. Teixidó i Planas, “Sistema pedagògic i competències bàsiques”, Rev. catalana pedagog., vol. 7, pp. 213–248, Jan. 2012.