[1]
J. Saballs Teixidó, “"Aprendre a aprendre" a l’escola i a l’institut. Desenvolupament de la competència d’‘aprendre a aprendre’ a l’educació obligatòria”, Rev. catalana pedagog., vol. 7, pp. 137–162, Jan. 2012.