[1]
M. Estebanell Minguell and J. Ferrés Font, “Competència per al tractament de la informació i competència digital”, Rev. catalana pedagog., vol. 7, pp. 99–111, Jan. 2012.