[1]
M. Teixidó i Planas, “Pennac, Daniel. <i>Chagrin d’École</i>. París: Gallimard, 2007. [<i>Mal d’Escola</i>. Barcelona: Empúries, 2008]”, Rev. catalana pedagog., vol. 7, pp. 606–610, Jan. 2012.