[1]
J. Sarramona i López, “La Llei d’educació de Catalunya. Dimensió política i oportunitat pedagògica”, Rev. catalana pedagog., vol. 7, pp. 349–361, Jan. 2012.