[1]
C. Vilanou i Torrano, “Torrents i Bertrana, Ricard. <i>Què és la universitat, o de la conveniència de rellegir Humboldt</i>. Vic: Universitat de Vic, 2007”, Rev. catalana pedagog., vol. 6, pp. 442–445, May 2009.