[1]
M. Teixidó i Planas, “L’Ensenyament de les llengües a Catalunya : cap a un model català romanístic amb anglès com a llengua franca”, Rev. catalana pedagog., vol. 6, pp. 77–91, May 2009.