[1]
F. Calvo Ortega, “<i>De qui és la ciutat?</i> Investigar i conèixer a través de l’entorn : iniciació al coneixement i comprensió dels elements configuradors del paisatge urbà”, Rev. catalana pedagog., vol. 5, pp. 99–111, Feb. 2008.