[1]
S. Burset Burillo, “La Transgressió en la representació plàstica: una mirada estàtica a l’estètica : una revisió a la didàctica de l’educació visual i plàstica”, Rev. catalana pedagog., vol. 5, pp. 63–75, Feb. 2008.