[1]
L. Guilera Rico, “‘Pau Vila: l’esperit de la terra’, de Joan Tort i Donada”, Rev. catalana pedagog., vol. 3, pp. 422–426, Dec. 2005.