[1]
M. Teixidó i Planas, “Pedagogia necessària a l’escola, a la família, a la societat”, Rev. catalana pedagog., vol. 3, pp. 267–285, Dec. 2005.