[1]
M. R. Buxarrais Estrada, L. Fontán de Bedout, E. Ortega González, and T. Mellen i Vinagre, “Ètica en temps de pandèmia: un estudi exploratori dels valors, les actituds i els hàbits cívics de la ciutadania de Catalunya davant la crisi de la COVID-19”, Rev. catalana pedagog., vol. 22, pp. 3–15, Mar. 2022.