[1]
L. C. Vera, R. C. López, and Y. Türk, “Sexisme i misogínia en l’esport”, Rev. catalana pedagog., vol. 21, pp. 21–35, Dec. 2021.