[1]
N. Pumar Beltrán and R. Guitart i Aced, “El Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania: la seva significació per als estudis de gènere a Catalunya”, Rev. catalana pedagog., vol. 21, pp. 59–70, Dec. 2021.